Over CvKO

 

Het Centrum voor Kankeropsporing is in Vlaanderen het expertisecentrum voor bevolkingsonderzoeken naar kanker. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van deze bevolkingsonderzoeken die georganiseerd worden door de Vlaamse overheid. We volgen de internationale ontwikkelingen op en doen wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor kunnen we rekenen op de kennis, de expertise en de ervaring van een team van wetenschappers, artsen en administratief en technisch personeel.


Elk jaar krijgen 1.5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken voor borstkanker, dikkedarmkanker of baarmoederhalskanker. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan kanker of een voorstadium ervan, vroeg ontdekt worden. Dit vergroot de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling.


Om de doelgroepen en bij uitbreiding de hele bevolking goed te informeren en te sensibiliseren werken we nauw samen met partners in de gezondheidszorg zoals huisartsen, gynaecologen, gastro-enterologen, radiologen, de Vlaamse Logo’s, mutualiteiten en Instituut Gezond Leven.

ONZE ORGANISATIE

 

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) is een vzw en wordt bestuurd en gecontroleerd door een Raad van bestuur en Algemene vergadering.

Raad van bestuur

ERIK VAN LIMBERGEN

Voorzitter

HILDE BOSMANS

Secretaris

Bestuursleden
An Vijverman

AN VIJVERMAN

DIRK CORENS

HERWIG DECONINCK

BART GARMYN

Harlinde

HARLINDE DE SCHUTTER

Delphine

DELPHINE DE SMEDT

KOEN VAN HERCK

DIRECTIE

 

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.  Zij stemt de prioriteiten af met de Raad van bestuur.  

PATRICK MARTENS

Directeur

CAROLINE BRAEKEN

Directeur

Programmatorisch domein

 

Dit team draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning van het CvKO. De praktische uitvoering van de bevolkingsonderzoeken wordt aan de hand van een uitgewerkt draaiboek en kwaliteitsbeleid gedelegeerd naar de operationele domein

MATHIEU GOOSSENS

Programma Manager

Borstkanker

SARAH HOECK

Programma Manager

Dikkedarmkanker

ELIANE KELLEN

Programma Manager

Baarmoederhalskanker

GUIDO VAN HAL

Programma Manager

Research & Development

MARC VAN CAUWENBERGHE

Manager

Data en IT

CAROLINE BRAEKEN

Manager

Documentatiebeheer

OPERATIONELE domein

 

Dit team draagt de eindverantwoordelijkheid van de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken op basis van een uitgewerkt draaiboek en kwaliteitsbeleid. Zij staan in voor alle administratieve en operationele taken.

MARJAN VAN GURP
Operationeel Manager 

Kwaliteitsopvolging en -opvolging professionelen

SOFIE VAN ROOSBROECK

Operationeel Manager 

Contactcenter en Administratieve pool

ELS VANDEMAELE

Operationeel Manager 
 Flow

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

 

Dit team ondersteunt de programmatorische en operationele diensten met hun specifieke kennis. Zij worden hierin ondersteund door de administratieve pool.

DELPHINE JANSSEN

Centraal Secretariaat, Boekhouding en Financiën

CAROLINE BRAEKEN
Manager Communicatie

SOFIE VAN ROOSBROECK

Manager Human Resources

DIRECTIE

als aansturing voor ADFIN

HILDE PHILIPS

Data Protection Officer (DPO) 

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

 

De Wetenschappelijke Raad zorgt ervoor dat het CvKO een kwalitatieve en integere onderzoeksagenda hanteert. De raad staat er ook voor in dat alle CvKO-medewerkers de kans krijgen om op de hoogte te zijn van de wetenschappelijke activiteiten van het CvKO en van relevante partners.

 

De wetenschappelijke raad:

 

  • Geeft advies en een evaluatie voor op te starten CvKO onderzoek of voor deelname aan onderzoek door derden
  • Volgt goedgekeurde studies op
  • Stelt richtlijnen op voor publicaties
  • Werkt een voorstel uit over het ter beschikking stellen van data aan derden
  • Organiseert een jaarlijkse studiedag

 

De raad bestaat uit:

 

Patrick Martens, Mathieu Goossens, Eliane Kellen, Sarah Hoeck, Guide Van Hal, Erik Van Limbergen, Mireille Broeders, Saskia le Cessie, Ellen Andries, Erik Hendrickx, Geert Crombez, Elke Van Hoof

ETHISCHE CODE

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen, waaronder het Centrum voor Kankeropsporing, heeft in mei 2019 een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. 

 

Ethische code.pdf (875 kB)