Wat doen we?

 

 
INFORMEREN

 

We informeren de bevolking over de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. Onze bedoeling is dat iedere persoon die in aanmerking komt voor één of meerdere bevolkingsonderzoeken hierdoor een goed geïnformeerde keuze kan maken om al dan niet deel te nemen. Daarom worden de voor- en de nadelen zo helder mogelijk uitgelegd.

 
COÖRDINEREN
 

We coördineren het volledige verloop van de verschillende bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen en staan ook in voor de uitvoering.

We versturen de uitnodigingen en de resultaatsbrieven, volgen de resultaten op, doen aan kwaliteitsbewaking van het hele proces en zorgen voor de verwerking van de statistische gegevens in samenwerking met de Stichting Kankerregister. Ieder jaar wordt een uitgebreid jaarrapport gepubliceerd.

 
SENSIBILISEREN
 

We sensibiliseren de personen in de doelgroepen voor de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. We doen dit op een systematische, kwaliteitsvolle en resultaatsgerichte manier om de participatie aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker te optimaliseren. We doen dit niet alleen. Heel wat partners op Vlaams en lokaal niveau ondersteunen de bevolkingsonderzoeken.

 
KWALITEIT BEWAKEN
 

Vanuit onze wetenschappelijke expertise bewaken we permanent de kwaliteit van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. We willen hier op alle vlakken de hoge kwaliteitsnormen van de European Association for Cancer nastreven en behouden. Hiervoor worden multidisciplinaire projecten en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

 
ONDERSTEUNEN
 

We ondersteunen onze partners die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker: huisartsen, gynaecologen, radiologen, gastro-enterologen, anatoom-pathologen, de laboratoria, de mammografische eenheden, lokale gezondheidswerkers,…. Zo dragen we ertoe bij dat de bevolkingsonderzoeken in de meest optimale omstandigheden verlopen.

 
WETENSCHAPPELIJKE EXPERTISE BIEDEN EN OPBOUWEN
 

We ontwikkelen, verzamelen en verspreiden wetenschappelijke kennis en expertise over kanker, de preventie en de opsporing ervan. We volgen de meest recente ontwikkelingen op het vlak van verschillende kankers en van bevolkingsonderzoeken in het algemeen en koppelen de inzichten terug naar het beleid.

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen zonder klachten vanaf het jaar waarin ze 50 worden tot en met het jaar waarin ze 69 worden de kans om een screeningsmammografie te laten nemen.

BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangstaal te laten onderzoeken.

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.