07 Mar 2016 Tweede Vlaamse sensibiliseringscampagne rond dikkedarmkanker

Op 7 maart start de tweede campagne rond dikkedarmkanker. Met de campagne willen de Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing mensen sensibiliseren om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Minister Jo Vandeurzen “Ongeveer de helft van de Vlamingen die een brief met afnameset ontvangen, neemt deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Dit is een succes, maar daar laten we het uiteraard niet bij, we streven ernaar om zo snel mogelijk een deelname van 60% te halen”. Om dit cijfer te bereiken is er nog heel wat werk, zeker bij minderheden en kansengroepen. Hierop wordt het komende jaar extra ingezet.

Gemiddeld neemt dus de helft van de Vlamingen die een uitnodiging ontvangen deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Maar in bepaalde regio’s en bij bepaalde subgroepen is de respons een stuk lager dan 50%. En dat baart het CvKO zorgen. Hoewel de deelname in 2013 en 2014 bij Vlamingen zeer gunstig is (53 %), is de responsgraad van inwoners van bepaalde buitenlandse origine nog ondermaats: zo ligt de deelname van personen van Oost-Europese origine op 30%, van Afrikaanse origine op 25% en van Turkse origine op 21%. Ook van de mannen en vrouwen die afkomstig zijn uit de Magreb-landen neemt slechts 21% deel aan het bevolkingsonderzoek.
Een tweede categorie van personen waarvan de deelname onvoldoende is, zijn mensen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen (hogere terugbetaling voor medische kosten en vermindering van het remgeld) (43.3%), uitgenodigden met een leefloon (27.4%) en personen met een tegemoetkoming voor een handicap (29.4%). De Vlaamse Overheid en het Centrum voor Kankeropsporing gaan extra maatregelen nemen om de deelname bij deze bevolkingsgroepen verder te verhogen.

Eerst en vooral wil het Centrum voor Kankeropsporing nu in kaart brengen waarom deze mensen niet deelnemen. Groepsgesprekken én vragenlijsten over motieven om niet deel te nemen, zullen het CvKO in staat stellen concrete acties te ontwikkelen – in nauwe samenwerking met het middenveld – om ook deze subgroepen beter te bereiken. Patrick Martens, directeur van het CvKO, “Helaas zien we voor verschillende vormen van preventie dat allochtone groepen en groepen met een lagere socio-economische status minder deelnemen. We hechten er belang aan om specifiek voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in kaart te brengen waarom ze niet deelnemen. Hoe kunnen we kennis over het vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker in deze groepen vergroten? Of is het nodig om bepaalde taboes te doorbreken? De groepsgesprekken en vragenlijsten zullen hiervoor bijzonder waardevol blijken. Op basis van die informatie kunnen we vervolgens gericht actie ondernemen”.

Word je 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 of 74 jaar in 2016? Dan krijg je dit jaar een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing om gratis een staal van de stoelgang op te sturen (IFOB-test). Zo kan je dikkedarmkanker en voorlopers ervan (poliepen) tijdig opsporen. Vroegtijdige opsporing verhoogt sterk de kans op genezing. Daarom ook dat de Vlaamse overheid dit bevolkingsonderzoek subsidieert.Deel deze video