12 May 2016 Bevolkingsonderzoeken naar kanker online opvolgen

Vanaf vandaag, 12 mei 2016, kan elke Vlaming digitaal controleren wanneer hij zich kan laten onderzoeken via een van de bevolkingsonderzoeken naar kanker en wat zijn resultaten waren van vorige onderzoeken. Het gaat om 3.252.715 Vlamingen die nu vanop hun eigen pc toegang krijgen tot hun gegevens over de bevolkingsonderzoeken. Ze zijn te bekijken via de Patiënt HealthViewer, een gratis softwareprogramma van de ziekenfondsen.

Voor de bevolkingsonderzoeken dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker zijn de gegevens beschikbaar vanaf vandaag. De gegevens voor het bevolkingsonderzoek borstkanker volgen dit najaar. De gegevens worden veilig bewaard in Vitalink, een gegevensdelingsplatform van de Vlaamse overheid. Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “We geven hiermee een antwoord op de meest gestelde vragen van burgers: wanneer kan ik mij best nog eens laten onderzoeken en voor wat? En wat waren de resultaten van mijn vorige onderzoeken? Ook huisartsen zijn dikwijls op zoek naar die informatie voor hun patiënten”.

Gegevens bekijken met de Patient Health Viewer

Per bevolkingsonderzoek krijg je volgende gegevens te zien:

– een indicatie wanneer je een volgende uitnodiging zal ontvangen (met wat uitleg waarom), eventuele weigeringen van eerdere uitnodigingen
– het resultaat van de laatste deelname(s)
– of je nog vervolgonderzoeken moet ondergaan.

Al deze gegevens worden per bevolkingsonderzoek per jaar weergegeven.

Het is onze doelstelling om de bevolking meer mogelijkheden te bieden voor de opvolging van hun persoonlijke situatie”, zegt Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing dat de bevolkingsonderzoeken naar kanker coördineert. “Door het ter beschikking stellen van deze individuele gegevens is iedereen beter in staat om een goed geïnformeerde keuze te maken rond zijn deelname aan de bevolkingsonderzoeken, om te weten of verdere onderzoeken nodig zijn en wanneer je best opnieuw deelneemt. Want zowel de juiste vervolgonderzoeken na een afwijkend screeningsresultaat als regelmatige deelname zijn uitermate belangrijk voor een kwalitatief bevolkingsonderzoek. Een ander voordeel is dat je je eigen gegevens ook ter beschikking kan stellen van je huisarts of andere artsen die je behandelen.

De gegevens worden gedeeld via Vitalink. Vitalink is het beveiligde systeem van de Vlaamse overheid waarmee (huis)artsen, apothekers en thuisverplegers gegevens over en met hun patiënt kunnen delen. De zorgverleners hebben toegang tot Vitalink via hun eigen softwarepakketten. De burger bekijkt de gegevens via het gratis computerprogramma Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Die is gratis te downloaden op de websites van de ziekenfondsen.

Siska Germonpré, vertegenwoordigster van de Vlaamse ziekenfondsen: “Met de Patient Health Viewer kan je je gegevens over bevolkingsonderzoeken raadplegen. Maar ook je vaccinatiegegevens en je medicatieschema, als die in Vitalink staan, kan je met de viewer nakijken. Je ziet met de viewer ook welke zorgverleners wanneer naar je gegevens gekeken hebben, zo behoud je als patiënt controle”. Om gegevens te bekijken, moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart.Deel deze video