26 Oct 2016 Tijdig opsporen blijft belangrijk, met oog voor kwaliteit

Vlaams minister Jo Vandeurzen stelt vandaag samen met het Centrum voor Kankeropsporing het jaarrapport 2016 voor. De kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken is opnieuw verbeterd. Voor borstkanker zijn er minder onterechte doorverwijzingen en snellere opvolgonderzoeken. De screenings naar baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker slagen erin meer kankers in een vroeg stadium te vinden. De Vlaamse overheid wil nog meer acties naar doelgroepen die nu onvoldoende deelnemen en nog meer inzetten op snellere en correcte opvolgonderzoeken.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “Dankzij onze Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker kiezen meer dan 500.000 Vlamingen er jaarlijks voor om zich te laten onderzoeken. We zien dat die onderzoeken erin slagen mogelijke kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben. Maar we moeten blijven zoeken naar manieren om met deze onderzoeken nog meer mensen te bereiken en om de kwaliteit van de onderzoeken permanent te verbeteren.”

Bevolkingsonderzoek Borstkanker: deelnamegraad nog niet bereikt, minder onterechte doorverwijzingen en snellere opvolging bij afwijkende resultaten.

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is er voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar zonder symptomen. Vrouwen met symptomen of verhoogd risico laten zich beter onderzoeken door hun specialist in het ziekenhuis, het zogenaamde ‘diagnostisch circuit’.

Directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, Dr. Patrick Martens: “Het aantal vrouwen dat na een bevolkingsonderzoek wordt doorverwezen voor verder onderzoek en waar niets aan de hand blijkt te zijn, is verder gedaald. We slagen er dus in om steeds correcter door te verwijzen en minder vrouwen onnodig ongerust te maken. En dat zonder dat het aantal kankers dat ontstaat tussen twee onderzoeken toeneemt, dus zonder dat we inboeten aan kwaliteit van de opsporing.”

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker: extra sensibilisering voor vrouwen +55 jaar is nodig.

Voor vrouwen van 25 tot 64 jaar is het aangewezen om zich driejaarlijks te laten screenen voor baarmoederhalskanker d.m.v. een baarmoederhalsuitstrijkje. Vrouwen die zich niet of niet tijdig laten screenen, maar voor wie een onderzoek wel aangewezen is, krijgen een uitnodigingsbrief.

Dr. Patrick Martens: “We zien in onze cijfers dat we met het bevolkingsonderzoek meer potentiële baarmoederhalskankers in een vroeg stadium opsporen, wat de kans op genezing en minder ingrijpende behandeling verhoogt. Bij de vrouwen tussen 55 en 64 laat slechts 1 op de 2 zich tijdig screenen, hen moeten we beter bereiken.”

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker: grote deelname, kankers worden voldoende opgespoord, nazorg kan beter.

Mannen en vrouwen van 56 t.e.m. 74 jaar krijgen om de 2 jaar een stoelgangtest (iFOBT) thuis opgestuurd. Die kunnen ze gratis terugsturen naar een labo voor onderzoek op dikkedarmkanker. In 2015 werd de volledige doelgroep van 56 t.e.m. 74-jarigen een eerste keer uitgenodigd en kreeg een deel van de doelgroep ook al een tweede uitnodiging.

In 2014 was reeds een duidelijk effect merkbaar. In Vlaanderen werden 20% meer dikkedarmkankers gevonden. Daardoor werd dikkedarmkanker met  6.602 gevallen de meest gevonden kanker in 2014. Deze toename is bijna uitsluitend voor kankers in stadium 1 en bij de doelgroep van het bevolkingsonderzoek (56j-74j).

Dr. Patrick Martens: “De cijfers tonen duidelijk aan dat het bevolkingsonderzoek meer dikkedarmkankers opspoort in een vroeg stadium en dus met een betere genezingskans. Maar nog te veel mensen krijgen daarna geen of niet het beste vervolgonderzoek, zijnde een coloscopie, of moeten te lang wachten op dat vervolgonderzoek. We onderzoeken in overleg met de gastro-enterologen waaraan dit ligt en hoe hieraan kan verholpen worden.”

Verbeteracties

Om de mensen beter te informeren start vanaf januari 2017 het nieuwe sensibilisatieplan van het Centrum voor Kankeropsporing met volledig vernieuwd informatiemateriaal.

Voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker kan men reeds zijn eigen deelname en toekomstige uitnodiging raadplegen via de Patiënt Health Viewer. Voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker zal dit raadpleegbaar zijn vanaf eind november 2016.

Het Centrum voor Kankeropsporing zal de reden voor niet-deelname verder onderzoeken en initiatieven voorstellen.

Om vrouwen die nog nooit deelnamen aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker te bereiken, is een onderzoek lopend waarbij de vrouwen zelf een staal afnemen via de zelfafnametest. Begin 2017 worden de resultaten bekendgemaakt.

De inwoners van het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad die willen deelnemen aan het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker kunnen een testkit aanvragen bij het Centrum voor Kankeropsporing via mail of het gratis nummer 0800 60 160.

Vanaf eind 2016 zullen vrouwen die geen screeningsmammografie meer nodig hebben, niet meer uitgenodigd worden voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zal de staalafnemer gecontacteerd worden als er geen vervolgonderzoek gebeurt.

Voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker worden de oorzaken voor geen vervolgonderzoek onderzocht en zullen huisartsen opnieuw geïnformeerd worden dat enkel een coloscopie aangewezen is bij een afwijkend screeningsresultaat, niet een controlestoelgangstest.

Lees het volledig jaarrapport hier.Deel deze video