27 Sep 2017 De kortste weg naar een gezonde gemeente

Gezondheid, daar ligt bijna 2 op 3 van onze inwoners wakker van. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matigen met alcohol, … Mensen maken bewuste keuzes om gezonder te leven. Ook hun leefomgeving is een bekommernis én terecht. De vraag naar meer groene ruimtes, minder fijn stof, veilige fiets- en wandelpaden, een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot.

Met het thema gezondheid speelt u dus in op wat de kiezer wil. Maar niet alleen de kiezer wint erbij. Verankert u preventieve gezondheidszorg in uw lokaal beleid, dan speelt u in op de noden van de burger én zet u uw gemeente nog meer op de kaart. Zo’n 275 Vlaamse en Brusselse gemeenten zitten al op het goede spoor: zij werken volgens de principes van een Gezonde Gemeente aan gelijke gezondheidskansen in een gezonde omgeving voor iedereen.

Zin in Gezonde Gemeente 2.0? Hoog tijd om gezondheid in uw verkiezingsprogramma te plaatsen voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018! Ontdek hier de 6 domeinen die van uw gemeente een nog gezondere gemeente maken. Zo helpt u de Vlaming en de Brusselaar stap voor stap op weg naar een gezonder leven in 2025.

www.partijgezondegemeente.be

 Deel deze video